Chào mừng bạn đến với Danhba24h.com Đăng ký | Đăng nhập

TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Số gian hàng 603267

Hỗ trợ bởi :
Thông tin doanh nghiệp
Thống kê truy cập
  • 1530
Sản phẩm nổi bật

Loadcell MHsensor Đức

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
221584 Loadcell MHsensor Đức 12 tháng
Ngày đăng Lượt xem Xem trên Danhba24h
13-12-2016 2 Loadcell MHsensor Đức
Phí đặt hàng :
Miễn phí
Soạn tin UPS 221584 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com

Cảm biến tải MHSENSOR Đức

Loadcell MHSENSOR Đức

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Điện thoại04 3232 3272

Di động01254890831

Fax:  0432323271

E-mailsales3@lotech.com.vn

Liên hệMr.Cường

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉSố 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

 

65058S-10KLBS LOAD CELL
65058S-25KLBS LOAD CELL
65058S-40KLBS LOAD CELL
65058S-50KLBS LOAD CELL
65058S-60KLBS LOAD CELL
65058S-75KLBS LOAD CELL
65058S-100KLBS LOAD CELL
65058S-125KLBS LOAD CELL

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSMCB-A-20t    ZSMCB-A-30t    ZSMCB-A-40t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSF-A-10t     ZSF-A-15t     ZSF-A-20t     ZSF-A-25t   

ZSF-A-30t     ZSF-A-40t     ZSF-A-50t    

Cảm biến tải – loadcell   ZSF-D-10t  ZSF-D-15t     ZSF-D-20t     ZSF-D-25t     ZSF-D-30t    ZSF-D-40t     ZSF-D-50t    

Cảm biến tải – loadcell   ZSF-SS-10t    ZSF-SS-15t    ZSF-SS-20t     ZSF-SS-25t    ZSF-SS-30t     ZSF-SS-40t  ZSF-SS-50t   

Cảm biến tải – loadcell   ZSF-ASS-10t   ZSF-ASS-15t   ZSF-ASS-20t   ZSF-ASS-25t   ZSF-ASS-30t   ZSF-ASS-40t   ZSF-ASS-50t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSFY-A-10t    ZSFY-A-15t    ZSFY-A-20t    ZSFY-A-25t

ZSFY-A-30t    ZSFY-A-40t    ZSFY-A-50t   

Cảm biến tải – loadcell   ZSFY-SS-10t  ZSFY-SS-15t   ZSFY-SS-20t   ZSFY-SS-25t   ZSFY-SS-30t  ZSFY-SS-40t   ZSFY-SS-50t 

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSM-A-5t    ZSM-A-10t 

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSG-A-10t        ZSG-A-15t       ZSG-A-20t       ZSG-A-25t

ZSG-A-30t        ZSG-A-40t       ZSG-A-50t 

Cảm biến tải – loadcell   ZSG-SS-10t       ZSG-SS-15t      ZSG-SS-20t       ZSG-SS-25t

ZSG-SS-30t       ZSG-SS-40t      ZSG-SS-50t 

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSGY-A-10t       ZSGY-A-15t      ZSGY-A-20t       ZSGY-A-25t  ZSGY-A-30t       ZSGY-A-40t      ZSGY-A-50t 

Cảm biến tải – loadcell   ZSGY-SS-10t      ZSGY-SS-15t     ZSGY-SS-20t      ZSGY-SS-25t   ZSGY-SS-30t      ZSGY-SS-40t     ZSGY-SS-50t 

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSGB-A-5t        ZSGB-A-10t       ZSGB-A-15t       ZSGB-A-20t     ZSGB-A-25t       ZSGB-A-30t       ZSGB-A-40t       ZSGB-A-50t

Cảm biến tải – loadcell   ZSGB-SS-5t       ZSGB-SS10t       ZSGB-SS-15t      ZSGB-SS-20t    ZSGB-SS-25t      ZSGB-SS-30t      ZSGB-SS-40t      ZSGB-SS-50t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSGBY-A-5t    ZSGBY-A-10t     ZSGBY-A-15t      ZSGBY-A-20t     ZSGBY-A-25t      ZSGBY-A-30t      ZSGBY-A-40t      ZSGBY-A-50t 

Cảm biến tải – loadcell   ZSGBY-SS-5t      ZSGBY-SS10t      ZSGBY-SS-15t     ZSGB-SS-20t   ZSGBY-SS-25t     ZSGBY-SS-30t     ZSGBY-SS-40t     ZSGBY-SS-50t

 

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSJ-A-25t     ZSJ-A-30t     ZSJ-A-40t     ZSJ-A-50t  ZSJ-A-60t     ZSJ-A-90t     ZSJ-ASS-25t   ZSJ-ASS-30t   ZSJ-ASS-40t   ZSJ-ASS-50t   ZSJ-ASS-60t   ZSJ-ASS-90t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSM-A-5t     ZSM-A-10t      ZSM-A-15t     ZSM-A-20t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSKB-A-2t      ZSKB-A-3t      ZSKB-A-5t      ZSKB-A-15t

ZSKB-A-20t     ZSKB-A-25t     ZSKB-A-30t     ZSKB-A-40t

ZSKB-A-50t    

Cảm biến tải – loadcell   ZSKB-SS-2t     ZSKB-SS-3t     ZSKB-SS-5t

ZSKB-SS-15t    ZSKB-SS-20t    ZSKB-SS-25t    ZSKB-SS-30t

ZSKB-SS-40t    ZSKB-SS-50t   

Cảm biến tải – loadcell   ZSKB-ASS-2t    ZSKB-ASS-3t   ZSKB-ASS-5t    ZSKB-ASS-15t   ZSKB-ASS-20t   ZSKB-ASS-25t   ZSKB-ASS-30t   ZSKB-ASS-40t   ZSKB-ASS-50t

 

Cảm biến tải – loadcell   SZSC-500t

 

Cảm biến tải – loadcell   SZSCB-600t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSE-A-20t     ZSE-A-25t     ZSE-A-30t     ZSE-A-40t

SE-A-50t      ZSE-A-60t     ZSE-A-70t     ZSE-A-100t   ZSE-A-150t    ZSE-A-200t    ZSE-A-300t    ZSE-A-400t 

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSL-A-1t     ZSL-A-2t     ZSL-A-3t     ZSL-A-5t

ZSL-A-10t    ZSL-A-15t    ZSL-A-20t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSC-A-10t     ZSC-A-20t       ZSC-A-30t      ZSC-A-50t

ZSC-A-70t     ZSC-A-100t      ZSC-A-150t     ZSC-A-200t

ZSC-A-300t    ZSC-A-400t     

Cảm biến tải – loadcell   ZSC-ASS-10t    ZSC-ASS-20t

ZSC-ASS-30t   ZSC-ASS-50t     ZSC-ASS-70t    ZSC-ASS-100t

ZSC-ASS-150t  ZSC-ASS-200t    ZSC-ASS-300t   ZSC-SAS-400t

Cảm biến tải – loadcell   ZSEFB-A-100klb

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSP-A-40t      ZSP-A-50t      ZSP-A-60t      ZSP-A-100t

ZSP-A-150t     ZSP-A-200t     ZSP-A-300t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSNC-A-20t     ZSNC-A-25t     ZSNC-A-30t     ZSNC-A-40t

ZSNC-A-50t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSFN-A-30t        ZSFN-A-45t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSNG-A-50klb      ZSNG-A-100klb      ZSNG-A-120klb

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSS-A-25t        ZSS-A-50t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSFB-D-20T  ZSFB-D-25T  ZSFB-D-30T  ZSFB-D-40T  ZSFB-D-50T 

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSJB-A-25t      ZSJB-A-30t     ZSJB-A-40t       ZSJB-A-50t

ZSJB-A-60t      ZSJB-A-90t    

Cảm biến tải – loadcell   ZSJB-ASS-25t    ZSJB-ASS-30t   ZSJB-ASS-405t    ZSJB-ASS-50t    ZSJB-ASS-60t    ZSJB-ASS-90t

Cảm biến tải – loadcell   ZSKB-A-2t       ZSKB-A-3t       ZSKB-A-5t       ZSKB-A-15t  

ZSKB-A-20t      ZSKB-A-25t      ZSKB-A-30t      ZSKB-A-40t   ZSKB-A-50t

Cảm biến tải – loadcell   ZSKB-ASS-2t   ZSKB-ASS-3t   ZSKB-ASS-5t   ZSKB-ASS-15t    ZSKB-ASS-20t    ZSKB-ASS-25t    ZSKB-ASS-30t    ZSKB-ASS-40t  ZSKB-ASS-50t

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSP-A-40t      ZSP-A-50t      ZSP-A-60t     ZSP-A-100t

ZSP-A-150t     ZSP-A-200t     ZSP-A-3000t 

 

Cảm biến tải – loadcell   ZSFL-10t   ZSFL-20t    ZSFL-30t    ZSFL-40t    ZSFL-50t

 

 

Cảm biến tải – loadcell   108JA-60kg108JA-100kg108JA-150kg108JA-200kg108JA-300kg108JA-500kg
Cảm biến tải – loadcell   108LA-60kg108LA-100kg108LA-150kg108LA-200kg108LA-300kg108LA-500kg
Cảm biến tải – loadcell   108MA-50kg108MA-75kg108MA-100kg108MA-150kg108MA-200kg108MA-250kg108MA-300kg108MA-500kg108MA-635kg
Cảm biến tải – loadcell   108TA-10kg108TA-15kg108TA-20kg108TA-30kg108TA-50kg108TA-75kg108TA-100kg108TA-150kg108TA-200kg
Cảm biến tải – loadcell   108UA-50kg108UA-100kg108UA-200kg108UA-300kg108UA-500kg108UA-1t
Cảm biến tải – loadcell   108WH-300kg108WH-500kg108WH-750kg108WH-1t

Cảm biến tải – loadcell   CST-50kg,CST-100kg,CST-250kg,CST-500kg,CST-1000kg,CST-2000kg,CST-3000kg,CST-5000kg  
Cảm biến tải – loadcell   CST-50-S,CST-100-S,CST-250-S,CST-500-S,CST-1000-S,CST-2000-S,CST-3000-S,CST-5000-S  
Cảm biến tải – loadcell   CSB-100KG,CSB-250KGCSB-500kg,CSB-1000kg,CSB-2000kg,CSB-3000kg,CSB-5000kg,CSB-10000kg  
 Cảm biến áp suất AK-1C-2-1Mpa   AK-1C-2-2Mpa   AK-1C-2-5MPa
 AK-1C-2-10Mpa  AK-1C-2-15Mpa   AK-1C-2-20Mpa  AK-1C-2-25MPa
 AK-1C-2-30MPa

Cảm biến tải – loadcell   CSB-500-S,CSB-1000-S,CSB-2000-S,CSB-3000-S,CSB-5000-S,CSB-10000-S 
Cảm biến tải – loadcell   CSB-500-D,CSB-1000-D,CSB-2000-D,CSB-3000-D,CSB-5000-D,CSB-10000-D 
Cảm biến tải – loadcell   CSB-500-C,CSB-1000-C,CSB-2000-C,CSB-3000-C,CSB-5000-C,CSB-10000-C, 
Cảm biến tải – loadcell   CSB-500-A,CAB-1000-A,CSB-2000-A,CSB-3000-A,CSB-5000-A,CSB-10000-A,
Thiết bị hiển thị  CB900P

Bộ điều khiển CB920

Màn hình hiển thịCB900K

Bộ điều khiển CB1000S

Bộ điều khiển CB900F

Thiết bị hiển thị PT650F

Thiết bị hiển thị  PT650M

Thiết bị hiển thị PT650D

Bộ khuếch đại  PT350D

Bộ khuếch đại PT350C

Thiết bị hiển thị CB900G-Ex

Thiết bị hiển thị PT650F-Ex

Hộp nối dây JB

Hộp nối dây SB

 

AK-1C-1-10MPa
AK-1C-1-15MPa
AK-1C-1-20MPa
AK-1C-1-25MPa
AK-1C-1-30MPa
AK-1C-1-40MPa
AK-1C-1-60MPa
AK-1C-2-0.5MPa
 

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam – chuyên gia nhập khẩu linh kiện đáng tin cậy Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam là nhà phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi có sứ mệnh giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận với nhiều linh kiện công nghiệp điện tử giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, tăng cường hiệu suất lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng đi lên. Thông qua quá trình học hỏi, tiếp thu công nghệ đo lường tiên tiến trên thế giới, chúng tôi mong muốn quý khách hàng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác có thể tiết kiệm tối đa thời gian, công sức lựa chọn sản phẩm, phát triển công nghệ trong nước đi lên tầm cao mới.

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải (Load Cell), Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)… Của các hãng nổi tiếng trên thế giới như:

·         Pháp: Precia-Molen, Scaime, Master-K

·         Hàn quốc: Fine, Dacell, Senstech, SETech, CAS, Hitrol…

·         Mỹ: Futeck, Dytran, CTC, AMTI, Labworks…

·         Nhật Bản: A&D/AND, Chino, Sumitomo…

·         Canada: GENERAL MEASURE.GM

·         Đức: HBM, REO, PMA, MMF, FLINTEC, NORD, Philips…

·         Áo: E+E

·         Thụy Sỹ: Mettler Toledo, Kistler

·         Đan Mạch: B&K, H&B, Danfoss

·         Đài Loan: BDE, TPK

·         Trung quốc: Yaohua, Zemic, Keli

·         Anh: Hydronix, LCM System, Hansford Sensor, Sherborne sensor…

·         Ý: AEP, Paovne, N.B.C Elettonica…

·         Tây Ban Nha: UTILCELL, Sensocar

·         Nga: MIDA

·         New Zealand: PT

 

Up thêm ảnh sản phẩm


Chọn ảnh : Yêu cầu đăng nhập, kiểu ảnh .jpg, .png, .gif và không quá 1Mb

phản hồi
Các sản phẩm khác
 
Dang cap nhat