Cáp quang OPGW & ADSS

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
165991 Cáp quang OPGW & ADSS as Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
2
Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Soạn tin UPS 165991 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Số 101B Đường Âu Cơ - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
Số sản phẩm : 4
Email : joomcom@gmail.com
Phone : +84.4 3719 1661/ 3718 3941
Fax : +84.4 3719 1355/ 3719 2637

 

1. Stainless Steel Loose Tube Type

 

Stainless Steel Loose Tube Type OPGW

 

Features / Usage

Standard 6 to 144 fiber count

Light weight and small diameter

Excellent crush resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Filling Compound : A Water Blocking Jelly Compound

Steel Tube : Hermetically Sealed Stainless Steel Tube

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Al Alloy : Aluminum Alloy

 

 

2. Non-metallic Loose Tube Type OPGW

 

 

Features / Usage

Standard 6 to 48 fiber count

Excellent water resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Loose Tube : Thermoplastic Material (Polybutylene Terephthalate)

Central Member : Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Filling Compound : A Water Blocking Jelly Compound

Wrapping Tape : Heat Resistance Tape

Al Tube : Aluminum Tube

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

 

 

3. Aluminum Spacer Type OPGW

 

 

Features / Usage

Standard 6 to 48 fiber count

Excellent heat resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Central Member : Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Wrapping Tape : Heat Resistance Tape

Al Spacer : Aluminum Spacer

Al Tube : Aluminum Tape

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

 


  1. Stainless Steel Loose Tube Type   Stainless Steel Loose Tube Type OPGW   Features / Usage

Standard 6 to 144 fiber count

Light weight and small diameter

Excellent crush resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Filling Compound : A Water Blocking Jelly Compound

Steel Tube : Hermetically Sealed Stainless Steel Tube

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Al Alloy : Aluminum Alloy

 

 

  2. Non-metallic Loose Tube Type OPGW

 

 

 

 

 

Features / Usage

Standard 6 to 48 fiber countExcellent water resistance performancePower line protectionMaintenance data information systemGood resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Loose Tube : Thermoplastic Material (Polybutylene Terephthalate)

Central Member : Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Filling Compound : A Water Blocking Jelly Compound

Wrapping Tape : Heat Resistance Tape

Al Tube : Aluminum Tube

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

 

 

 

  3. Aluminum Spacer Type OPGW

 

 

  Features / Usage

Standard 6 to 48 fiber count

Excellent heat resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Central Member : Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Wrapping Tape : Heat Resistance Tape

Al Spacer : Aluminum Spacer

Al Tube : Aluminum Tape

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

 

 

 

 

Up thêm ảnh cho sản phẩm

18AWG Hosiwell cáp tín hiệu mềm chống nhiễu

Giá :

Cáp quang OPGW & ADSS

Giá :

Cáp nhảy tổng đài 32x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

69.000 VNDGiá :

Cáp nhảy tổng đài 32x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

34.500 VNDGiá :

Cáp nhảy tổng đài 16x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

31.000 VNDGiá :

Cáp nhảy tổng đài 16x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

26.450 VNDGiá :

Cáp nhảy tổng đài 8x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

21.850 VNDGiá :

Cáp nhảy tổng đài 8x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

13.500 VNDGiá :

Cáp thông tin 50x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...

57.500 VNDGiá :

Cáp thông tin 50x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...

46.000 VNDGiá :

Cáp thông tin 30x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...

34.500 VNDGiá :

Cáp thông tin 30x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...

28.750 VNDGiá :

Cáp thông tin 20x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...

23.000 VNDGiá :

Cáp thông tin 10x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...

16.000 VNDGiá :

Cáp thông tin 10x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...

12.650 VNDGiá :

Cáp thông tin 5x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...

11.500 VNDGiá :

Dây thuê bao ngoài trời 2x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường (500m/cuộn)

2.000.000 VNDGiá :

Dây thuê bao đi trong nhà 4x2x0.5mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu, không dùng dây treo gia cường (200m/cuộn) - Vinacap

1.350.000 VNDGiá :
phản hồi