Trang chủ Tin học & Viễn Thông (old)  Phần mềm PHẦN MỀM THIẾT KẾ KÊNH MƯƠNG TKK - pro

PHẦN MỀM THIẾT KẾ KÊNH MƯƠNG TKK - pro

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
14646 PHẦN MỀM THIẾT KẾ KÊNH MƯƠNG TKK - pro as8.000.000 VND 12 tháng
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
100
Giá thị trường : 8.000.000 VND 12 tháng
Soạn tin UPS 14646 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Phòng 1002, Trung tâm Giao dịch CNTT thành phố Hà Nội - HITTC,185 Giảng Võ,Hà Nội
Số sản phẩm : 10
Email : contact@harmonytech.com.vn
Phone : 043 512 1757
Fax : 043 512 1756

Tên sản phẩm : PHẦN MỀM THIẾT KẾ KÊNH MƯƠNG TKK - pro

 

www.harmonytech.com.vn

 

 

 

Công ty TNHH Công Nghệ HÀI HÒA

 

Phòng 904 & 1002 Trung tâm giao dịch CNTT Thành phố Hà Nội
185 Đường Giảng Võ , Quận Đống Đa , Hà Nội

 

Tel : +84 43 512 1757 - Fax : +84 43 512 1756

 

Email : contact@harmonytech.com.vn

 

Website : www.harmonyTECH.com.vn

 

Miêu tả tóm tắt :

TKK Pro 2005 là phần mềm chuyên dụng thiết kế kỹ thuật, thi công và hoàn công kênh đất, kênh xây, đê kè và cấp thoát nước.

Miêu tả chi tiết :

Người dùng có thể nhập trực tiếp số liệu trắc dọc, trắc ngang từ sổ đo hoặc tệp *.ntd của các tuyến kênh đã khảo sát từ phần mềm Topo 2005.
Thiết kế tuyến, trắc dọc trắc ngang cho kênh đất, kênh xây, mặt cắt đê, kè.
Tính diện tích, lập bảng khối lượng đào đắp và xuất bảng ra Excel.

TKK Pro 2005 là phần mềm đã được sử dụng nhiều và hiệu quả của các đơn vị thiết kế kênh mương, thuỷ lợi.

Các phần mềm khác của công ty :

- Thiết kế bao gồm : TOPO, NOVA, TKK Prro, Hs, HsMo, RoadPlan, Virtual Map

- Phần mềm quản lý : CPM, IPM, CSM, CE, CPF, LandCE

- Phần mềm quản lý hành chính : CADAS, LH office, CXG, Quản lý và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, eMap, eCADAS

TKK Pro 2005 là phần mềm chuyên dụng thiết kế kỹ thuật, thi công và hoàn công kênh đất, kênh xây, đê kè và cấp thoát nước.

Up thêm ảnh cho sản phẩm

Raritan Power Management System - Power IQ

Giá :

PHẦN MỀM BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TOPO

8.000.000 VNDGiá :

PHẦN MỀM THIẾT KẾ KÊNH MƯƠNG TKK - pro

8.000.000 VNDGiá :

PHẦN MỀM QUẢN LÍ GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ ĐẤT Land H - office

40.000.000 VNDGiá :

PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Land - CE

16.000.000 VNDGiá :

Copy of PHẦN MỀM QUẢN LÍ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ,PHƯỜNG CADAS

8.000.000 VNDGiá :

PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐÀO ĐẮP HS

8.000.000 VNDGiá :

Phần mềm quản lý và in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng CXG

20.000.000 VNDGiá :

Ứng dụng PAC

Giá :

Phần mềm dự toán xây dựng cơ bản nhiều tiện ích DELTA

3.000.000 VNDGiá :

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Giá :
phản hồi