Trang chủ Thiết bị điện & Dụng cụ  Thiết bị cảm biến Biến tần E82EV752K4C Lenze Frequency converter

Biến tần E82EV752K4C Lenze Frequency converter

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
228796 Biến tần E82EV752K4C Lenze Frequency converter as 12 tháng
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
2
Soạn tin UPS 228796 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Phòng 602, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Số sản phẩm : 179
Email : sales3@lotech.com.vn
Phone : 01254890831
Fax : 0432323271

Biến tần E82EV251K2C200

Biến tần E82EV223K4B201

Biến tần E82EV751K2C200        

Biến tần E82EV751K2C200

 

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Điện thoại: 024 3232 3272

Di động: 01254890831 - 0944369962

Fax:  02432323271

E-mail: sales3@lotech.com.vn

Liên hệ: Mr.Cường

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ: Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

 

 

Biến tần LENZE Đức

Biến tần (Variable-frequency DriveVFD) áp dụng kỹ thuật biến tần và kỹ thuật vi điện tử, là thiết bị thông qua phương thức biến tần nguồn điện của điện cơ công nghiệp để khống chế điện năng của động cơ điện xoay chiều. Bất luận dùng trong gia đình hay trong công xưởng, nguồn điện xoay chiều 1 pha, 3 pha, hay điện áp và tần suất đều theo tiêu chuẩn riêng của mỗi quốc gia.

 

Biến tần   E82EV251K2C200

Biến tần   E82EV371K2C200    Lenze  Frequency converter

E82EV551K2C200   Lenze  Frequency converter

E82EV751K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV152K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV222K2C200 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV302K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV402K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV552K2C200  Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV752K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV551K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV751K4C200 /Lenze  Frequency converter

 Biến tần   E82EV152K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV222K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV302K4C200 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV402K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV552K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV752K4C200 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV552K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV153K4B201 Lenze  Frequency converter

E82EV223K4B201 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV303K4B201  Lenze  Frequency converter

E82EV453K4B201 Lenze  Frequency converter

E82EV553K4B201 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV753K4B201 Lenze  Frequency converter

E82EV903K4B201 Lenze  Frequency converter

 

 

E82EV251K2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV371K2C Lenze Frequency converter

E82EV551K2C Lenze Frequency converter

E82EV152K2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV222K2C Lenze Frequency converter

E82EV302K2C Lenze Frequency converter

E82EV402K2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV552K2C Lenze Frequency converter

E82EV752K2C Lenze Frequency converter

E82EV551K4C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV751K4C Lenze  Frequency converter

E82EV152K4C  Lenze  Frequency converter

E82EV222K4C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV302K4C Lenze Frequency converter

E82EV402K4C Lenze Frequency converter

E82EV552K4C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV752K4C Lenze Frequency converter

E82EV113K4C Lenze Frequency converter

 

E82EV251-2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV371-2C Lenze Frequency converter

E82EV551-2C Lenze Frequency converter

E82EV751-2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV152-2C Lenze Frequency converter

E82EV222-2C Lenze Frequency converter

E82EV302-2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV402-2C Lenze Frequency converter

E82EV552-2C Lenze Frequency converter

E82EV752-2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV551-4C Lenze  Frequency converter

E82EV751-4C Lenze Frequency converter

E82EV152-4C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV222-4C Lenze Frequency converter

E82EV302-4C Lenze Frequency converter

E82EV402-4CLenze Frequency converter

Biến tần   E82EV552-4C Lenze Frequency converter

E82EV113-4C Lenze Frequency converter

E82ZBC   Lenze

Biến tần   EMF2102IBCV001 Lenze

EMF2102IBCV002 Lenze

EMF2102IBCV003 Lenze

Biến tần   EMF2133IB    Lenze

EMF2177IB    Lenze

E82ZAFAC010 /Lenze

Biến tần   E82ZAFPC010 Lenze

E82ZAFPC201 Lenze

E82ZAFSC100 Lenze

Biến tần   E82ZAFCC010 Lenze

E82ZAFCC100 Lenze

EVS9322-EP  Lenze

EVS9324-EP  Lenze

 

 

 

Biến tần   AC TECH Mỹ:  SF203Y  SF205Y  SF210Y  SF215Y  SF220Y  SF230Y  SF250Y SF575F  SF210  SF215  SF220  SF230  SF250  SF275  SF2100  SF2150 SF2200

SF405  SF410  SF415  SF420  SF430  SF450  SF475  SF4100  SF4150

Biến tần   AC TECH Mỹ SF4200  SF4250  SF4300  SF510  SF520  SF530  SF550  SF575  SF5100

SF5150  SF5200  SF5250  SF210YF  SF210F  SF410F  SF510F  SF215YF

SF215F  SF415F  SF220YF  SF220F  SF420F  SF520F  SF230YF  SF230F

Biến tần   AC TECH Mỹ SF430F  SF530F  SF250F  SF250YF  SF450F  SF550F  SF275F  SF475F

SF2100F  SF4100F  SF5100F  SF2150F  SF4150F  SF5150F  SF4200F  SF5200F

SF4250F  SF5250F

Biến tần   AC TECH Mỹ  SD203Y  SD205Y  SD210Y  SD215Y  SD220Y  SD230Y  SD250Y

SD210 SD215 SD220 SD230 SD250 SD275 SD2100 SD2150 SD2200

SD405 SD410 SD415 SD420 SD430 SD450 SD475 SD4100 SD4150

Biến tần   AC TECH Mỹ  SD4200 SD4250 SD4300 SD510 SD520 SD530 SD550 SD575 SD5100

SD5150 SD5200 SD5250

Biến tần   AC TECH Mỹ  M1103SB M1105SB M1110SB M1115SB M1103SC M1105SC M1110SC M1115SC

M1103SE M1105SE M1110SE M1115SE M1205SB M1210SB M1215SB M1220SB

M1230SB M1205SC M1210SC M1215SC M1220SC M1230SC M1205SE M1210SE

Biến tần   AC TECH Mỹ  M1215SE M1220SE M1230SE M1205B M1210B  M1210B M1220B M1230B

M1250B M1275B M12100B M12150B M12200B M12250B M12300B M12400B

M12600B M1205C M1210C M1215C M1220C M1230C M1250C M1275C M12100C

Biến tần   AC TECH Mỹ  M12150C M1205E M1210E M1215E M1220E M1230E M1250E M1275E M12100E

M12150E M12200D M12250D M12300D M1410B M1420B M1430B M1450B M1475B

M14100B M14150B M14200B M14250B M14300B M14400B M14500B M14600B

Biến tần   AC TECH Mỹ  M14750B M141000B M141250B M141500B M1410C M1420C M1430C M1450C

M1475C M14100C M14150C M14200C M1410E M1420E M1430E M1450E M1475E

M14100E M14150E M14200E M14250D M14300D M14400D M14500D M14600D

Biến tần   AC TECH Mỹ  M14750D M141000D M141250D M1510B M1520B M1530B M1551B M1575B

M15100B M15150B M15200B M15250B M15300B M15400B M15500B M15600B

M1510C M1520C M1530C M1550C M1575C M15100C M15150C M15200C

Biến tần   AC TECH Mỹ  M1510E M1520E M1530E M1550E M1575E M15100E M15150E M15200E

M15250D M15300D M15400D M15500D M15600D

Biến tần   AC TECH Mỹ  MH210B MH220B MH230B MH250B MH275B MH2100B MH2150B MH2200B MH2250B

MH2300B MH2400B MH2500B MH2600B MH210C MH220C MH230C MH250C MH275C

MH2100C MH2150C MH2200D MH2250D MH2300D MH2400D MH2600D MH410B

Biến tần   AC TECH Mỹ  MH420B MH430B MH450B MH475B MH4100B MH4150B MH4200B MH4250B MH4300B

MH4400B MH4500B MH4600B MH4750B MH41000B MH41250B MH41500B MH42000B

Biến tần   AC TECH Mỹ  MH42500B MH410C MH420C MH430C MH450C MH475C MH4100C MH4150C MH4200C

MH4250D MH4300D MH4400D MH4500D MH4600D MH4750D MH41000D MH41250D

Biến tần   AC TECH Mỹ  MH510B MH520B MH530B MH551B MH575B MH5100B MH5150B MH5200B MH5250B

MH5300B MH5400B MH5500B MH5600B MH510C MH520C MH530C MH550C MH575C

MH5100C MH5150C MH5200C MH5250D MH5300D MH5400D MH5500D MH5600D

Biến tần   AC TECH Mỹ  TF205Y TF210Y TF215Y TF220Y TF230Y TF210 TF215

TF220 TF230 TF250 TF275 TF2100 TF405 TF410

Biến tần   AC TECH Mỹ  TF415 TF420 TF430 TF450 TF475 TF4100 TF510

TF520 TF530 TF550 TF575 TF5100

ETML251X2SFA ETML371X2SFA ETML551X2SFA ETML751X2SFA

 

 

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam – chuyên gia nhập khẩu linh kiện đáng tin cậy Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam là nhà phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi có sứ mệnh giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận với nhiều linh kiện công nghiệp điện tử giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, tăng cường hiệu suất lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng đi lên. Thông qua quá trình học hỏi, tiếp thu công nghệ đo lường tiên tiến trên thế giới, chúng tôi mong muốn quý khách hàng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác có thể tiết kiệm tối đa thời gian, công sức lựa chọn sản phẩm, phát triển công nghệ trong nước đi lên tầm cao mới.

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải (Load Cell), Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)... Của các hãng nổi tiếng trên thế giới như:

·         Pháp: Precia-Molen, Scaime, Master-K

·         Hàn quốc: Fine, Dacell, Senstech, SETech, CAS, Hitrol…

·         Mỹ: Futeck, Dytran, CTC, AMTI, Labworks…

·         Nhật Bản: A&D/AND, Chino, Sumitomo…

·         Canada: GENERAL MEASURE.GM

·         Đức: HBM, REO, PMA, MMF, FLINTEC, NORD, Philips…

·         Áo: E+E

·         Thụy Sỹ: Mettler Toledo, Kistler

·         Đan Mạch: B&K, H&B, Danfoss

·         Đài Loan: BDE, TPK

·         Trung quốc: Yaohua, Zemic, Keli

·         Anh: Hydronix, LCM System, Hansford Sensor, Sherborne sensor…

·         Ý: AEP, Paovne, N.B.C Elettonica…

·         Tây Ban Nha: UTILCELL, Sensocar

·         Nga: MIDA

·         New Zealand: PT

 

 

Up thêm ảnh cho sản phẩm

phản hồi