Trang chủ Xây dựng & Bất động sản  Vật liệu xây dựng  Sắt, thép xây dựng Giá thép hình (V, U, I, H, A), giá thép xây dựng, thép chế tạo tháng 5-2013.

Giá thép hình (V, U, I, H, A), giá thép xây dựng, thép chế tạo tháng 5-2013.

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
173846 Giá thép hình (V, U, I, H, A), giá thép xây dựng, thép chế tạo tháng 5-2013. as14.950 VND 12 tháng
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
2
Giá thị trường : 16.000 VND 12 tháng
Soạn tin UPS 173846 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Đồng Tâm - Đồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Số sản phẩm : 30
Email : jscvietcuong@gmail.com
Phone : 0912.925.032 / 0168.454.6668
Fax : 02803763353

          BẢNG GIÁ THÉP THÁI NGUYÊN

                                                               Cập nhật ngày 06/05/2013.

                                (Theo quyết định giá QĐBB/05.1/2013-TVC.TN )                                              

STT

TÊN HÀNG HÓA

CHIỀU DÀI

ĐƠN GIÁ

THÉP XÂY DỰNG (TISCO)

1

Thép cuộn phi 6    CT3, CB240-t

Cuộn

15.310

2

Thép cuộn phi 8     CT3, CB240-t

Cuộn

15.310

3

Thép cuộn vằn D8  SD295A, CB300 -V

Cuộn

15.310

4

Thép cây vằn D14,D16,D18,D20  CB300 -V

11,7m

15.310

5

Thép cây vằn D22,D25,D28,D32  CB300 -V

11,7m

15.310

6

Thép cây vằn D14 =>D32  CB400 -V

11,7m

15.510

7

Thép cây vằn D10    CB300 -V

11,7m

15.640

8

Thép cây vằn D12    CB300 -V

11,7m

15.420

THÉP TRÒN TRƠN (TRÒN ĐẶC) ,THÉP VUÔNG ĐĂC, LẬP LÀ, THÉP DẸT.

1

Thép tròn trơn phi 10, 12, 13  CT3, SS400

6m - 8,6m

15.520

2

Thép tròn trơn phi 16 , 20      CT3, SS400

6m - 8,6m

15.510

3

Thép tròn trơn phi 14,18,22,24,25,28,30

6m - 8,6m

15.510

4

Thép tròn trơn phi 32 => 400

6m - 8,6m

15.900

5

Thép vuông đặc 8x8 đến 16x16  SS400,CT3

4m - 6m

14.950

6

Thép vuông đặc 18x18 đến 25x25 SS400,CT3

4m - 6m

15.360

7

Lập là, thép dẹt các loại (Cán nóng)

4m - 6m

15.200

8

Thép dẹt, lập là các loại  (Cắt từ tôn tấm)

4m - 6m

16.100

THÉP  HỘP VUÔNG, HỘP CHỮ NHẬT, THÉP ỐNG HÀN

1

Thép hộp 14x14, 20x20   ( δ=1 đến  2 )

6m

17.050

2

Thép  hộp  20x40, 25x50  (δ=1 đến 4)

6m

16.650

3

Thép  hộp  30x30, 40x40  (δ=1 đến  2,8 )

6m

16.650

4

Thép  hộp  30x60, 40x80  (δ=1 đến  4 )

6m

16.650

5

Thép  hộp  50x50 => 50x100 (δ=1 - 4 )

6m

16.650

6

Thép ống từ phi 25,34,42,50.8  (δ=1,2-1,8)

6m

17.200

7

Thép ống từ phi 25 đến 50.8  (δ=2-4)

6m

16.850

8

Thép ống từ phi 60 đến 110  (δ=2-4)

6m

16.350

THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (TISCO) Dùng cho mạ Zn, mạ điện.

1

Thép góc 25 x 25 (δ  = 1.5, 2, 3) CT3,SS400

6m , 12m

15.350

2

Thép góc 30 x 30 (δ = 2, 3)  CT3,SS400

6m , 12m

15.250

3

Thép góc 30 x 30 (δ = 2, 3)   (Hàng mạ Zn)

6m

15.840

4

Thép góc 40 x 40 (δ = 2 , 3, 4) CT3,SS400

6m , 12m

14.950

5

Thép góc 40 x 40 (δ = 2 , 3, 4) (Hàng mạ Zn)

6m

15.840

6

Thép góc 45 x 45 (δ = 3, 4, 5) CT3,SS400

6m , 12m

14.950

7

Thép góc 50 x 50 (δ = 3, 4, 5) CT3,SS400

6m, 9m, 12m

14.950

8

Thép góc 50 x 50 (δ = 3, 4, 5) (Hàng mạ Zn)

6m

15.840

9

Thép góc V60,V63,V65 (δ=5,6,7) CT3,SS400

6m, 9m, 12m

15.840

10

Thép góc V70,V75  (δ=5,6,7,8,9) CT3,SS400

6m, 9m, 12m

15.840

11

Thép góc V80,V90  (δ= 6,7,8,9)  CT3, SS400

6m, 9m, 12m

15.840

12

Thép góc  V100x100 (δ=6,7,8,10)CT3,SS400

6m, 9m, 12m

15.860

13

Thép góc V100, V90(δ=8,9,10)           SS540

6m , 12m

15.950

14

Thép góc V120 =>V130 (δ=8,9,10,12)SS400

6m, 9m, 12m

15.860

15

Thép góc V120 =>V130 (δ=8,9,10,12)SS540

6m, 9m, 12m

15.950

16

Thép góc V150 => V175 (δ=12,15) SS400

6m, 12m

18.850

17

Thép góc V200 (δ=12,15,20)           SS400

12m

18.950

18

Thép góc V150 => V175 (δ=12,15) SS540

       12m

21.100

19

Thép góc V200 (δ=12,15,20)           SS540

12m

21.600

THÉP CHỮ H, CHỮ A , THÉP CHỮ C, U, I  (CÁN NÓNG)

1

Thép chữ H100 => H180       CT3, SS400

6m, 12m

16.900

2

Thép chữ H200 => H300       CT3, SS400

6m, 12m

16.950

3

Thép chữ H400 => H800        CT3, SS400

6m, 12m

16.800

4

Thép chữ I 100 => I150          CT3, SS400

6m, 12m

16.500

5

Thép chữ I 200 => I400          CT3, SS400

6m, 12m

16.050

6

Thép chữ A 170 x 12000         CT3, SS400

12m

16.150

7

Thép chữ A 220 x 12000         CT3, SS400

12m

16.150

8

Thép chữ U80x40                    CT3, SS400

6m

15.600

9

Thép chữ U100x46                  CT3, SS400

6m

15.600

10

Thép chữ U120x50                  CT3, SS400

6m, 12m

15.840

11

Thép chữ U140x58                  CT3, SS400

6m, 12m

16.250

12

Thép chữ  U160x64                 CT3, SS400

6m, 12m

16.300

13

Thép chữ  U400x100               CT3, SS400

6m, 12m

16.600

THÉP XÀ GỒ (CÁN NGUỘI), TÔN LỢP MÁI, TÔN TẤM.

1

Xà gồ C 80x40x20 (δ=1,2 - 3)         SS400

Theo y/cầu

15.250

2

Xà gồ C 100x46x20 (δ=1,2 - 4)       SS400

Theo y/cầu

15.050

3

Xà gồ C 120x52x20 (δ=1,2 - 4)       SS400

Theo y/cầu

15.050

4

Xà gồ U 80x40      (δ=1,2 - 3)         SS400

Theo y/cầu

14.950

5

Xà gồ U 100x46    (δ=1.5 - 2.5)      SS400

Theo y/cầu

14.800

6

Xà gồ U 120x50     (δ=1.5 - 3)        SS400

Theo y/cầu

14.800

7

Xà gồ U 150, U160, U180, U200, U220

Theo y/cầu

15.150

8

Tôn tấm 1500x6000 (δ=2  - 80)  Trung Quốc

Cắt theo y/c

Call

9

Tôn lợp mái (δ=2 li - 4.7 li )Múi+Giả ngói

Theo y/cầu

Call

 

( Bảng giá bán buôn thép các loại cấp cho dự án, cấp cho đại lý, cấp cho các công trình

    có hiệu lực từ ngày 06 tháng 05  năm 2013, hết hiệu lực khi có quyết định giá mới ).

  Ghi chú :

  1 -  Báo giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT. (ĐVT : Triệu đồng / tấn)

  2 - Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất.

  3 - Thép hộp và xà gồ các loại có đầy đủ CO, CQ.

  4 -  Có đầy đủ hồ sơ năng lực của nhà phân phối.

  5 -  Nhận cắt theo quy cách thép xây dựng, thép góc các loại, cắt bản mã.  

  6 - Gia công chi tiết,lắp dựng công trình(Báo giá tùy từng đơn hàng cụ thể)

  7 -  Liên hệ:       Hoàng Việt (PGĐ kinh doanh).

         Điện thoại : Viettel (0168.454.6668)  -  Vinaphone(0912.925.032)

***************************************************************************

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG - THÁI NGUYÊN

Add : Km 25 QL3 - Đồng Tâm - Đồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

Fax/Đt: (0280)3.763.353           Email : jscvietcuong@gmail.com
 TK: 10201 000 1287437 - Ngân hàng Công Thương Sông Công Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG - THÁI NGUYÊN

Add : Km 25 QL3 - Đồng Tâm - Đồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

Fax/Đt: (0280)3.763.353           Email : jscvietcuong@gmail.com  TK: 10201 000 1287437 - Ngân hàng Công Thương Sông Công Thái Nguyên

     Lời đầu, thay mặt Công ty Cổ phần Thương Mại thép Việt Cường - Thái Nguyên xin gửi tới QUÝ KHÁCH HÀNG lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đã và sẽ gửi thông tin cho công ty chúng tôi.

     Hiện tại, Công ty CP TM thép Việt Cường là nhà cung cấp thép hình, thép tròn trơn, thép xây dựng lớn tại thị trường Thái Nguyên và Hà Nội. Với mong muốn tạo ra cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng, đối tác những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

     Một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của QUÝ KHÁCH HÀNG với sản phẩm của chúng tôi và rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác.

  Chân thành cám ơn !

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = =      

         LIÊN HỆ : Hoàng Việt (PGĐ kinh doanh).

   ĐIỆN THOẠI : 0168.454.6668/ 0912.925.032

            EMAIL : jscvietcuong@gmail.com

Up thêm ảnh cho sản phẩm

Giá thép hình (V, L, U,I, H) Thái Nguyên tháng 11 năm 2017. Giá thép tấm tháng 11 năm 2017.

12.310 VNDGiá :

Giá sắt vuông đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 7 năm 2017.

10.480 VNDGiá :

Giá sắt thép mới nhất tháng 6 năm 2017. GIÁ SẮT THÉP BÁN BUÔN MỚI NHẤT THÁNG 6 NĂM 2017.

10.530 VNDGiá :

Thép tròn đặc S45C

14.600 VNDGiá :

Thép tấm SS400 D3 - D120mm

13.600 VNDGiá :

Giá thép Thái Nguyên tháng 3 năm 2017. Giá thép hình (V, U, I, H) thái nguyên tháng 3 năm 2017. Giá thép vuông đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 3 n

11.295 VNDGiá :

Giá thép Thái Nguyên năm 2017. Giá sắt Thái Nguyên năm 2017. GIÁ SẮT THÉP BÁN BUÔN MỚI NHẤT NĂM 2017.

11.200 VNDGiá :

Giá sắt Hòa Phát bán buôn tháng 12 năm 2016 tại Lào Cai, tại Yên Bái, tại Hà Giang, tại tuyên Quang, tại La Châu, tại Sơn La.

9.620 VNDGiá :

Giá sắt thép xây dựng mới nhất tháng 12 năm 2016. GIÁ SẮT THÉP BÁN BUÔN THÁNG 12 NĂM 2016.

10.050 VNDGiá :

Giá thép Hòa Phát tại Lai Châu, tại Sơn La tháng 11 năm 2016.

9.400 VNDGiá :

Giá sắt bán buôn tháng 10/2016. Giá thép bán buôn tháng 10/2016. Địa điểm bán sắt thép rẻ nhất tháng 10/2016.

10.180 VNDGiá :

Giá sắt thép mới nhất tháng 9/2016. GIÁ SẮT THÉP BÁN BUÔN THÁNG 9/2016.

10.220 VNDGiá :

Giá sắt thép mới nhất tháng 8/2016. Giá bán buôn sắt thép mới nhất tháng 8/2016.

9.830 VNDGiá :

Báo giá sắt thép Thái Nguyên tháng 6/2016. GIÁ THÉP THÁI NGUYÊN BÁN BUÔN.

10.850 VNDGiá :

Bảng báo giá sắt thép tháng 5/2016. Bảng giá sắt thép bán buôn tháng 5 năm 2016.

10.320 VNDGiá :

Giá sắt V, U, I, L mạ kẽm nhúng nóng năm 2016. Giá sắt dẹt, sắt vuông đặc mạ kẽm năm 2016.

9.450 VNDGiá :

Giá bán buôn sắt thép tại Hà Nội tháng 12/2015. Địa chỉ cung cấp sắt thép tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội.

10.200 VNDGiá :

Khung mái lợp ngói với thép nhẹ chống gỉ

250.000 VNDGiá :
phản hồi