Board mạch IBM Xseries 3650

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
96936 Board mạch IBM Xseries 3650 as 1
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
135
Soạn tin UPS 96936 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
159/25 Pham Van Hai, phuong 5, Q Tan Binh, Tp HCM
Số sản phẩm : 6
Email : minhth@mtcsys.com.vn
Phone : 62966066
Fax : 62966060

Board mạch IBM Xseries 3650

Board mạch IBM Xseries 3650

Up thêm ảnh cho sản phẩm

phản hồi