Hóa chất ngành nông nghiệp

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
30900 Hóa chất ngành nông nghiệp as Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
105
Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Soạn tin UPS 30900 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Số 1-76/7 Phố An dương, Quận Tây Hồ, Hà nội
Số sản phẩm : 25
Email : vietnamchemtech@gmail.com
Phone : 04.38645883
Fax : 04.36646625

 

CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC
Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn
Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979
Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội
DANH MỤC HÓA CHẤT PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV
Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt Công thức SX-CL-ĐG  Úng dụng 
Calcium phosphat dibasic DCP Ca2HPO4 TQ-DD-40kg  Bổ xung P 
(POE)Sorbitan mono oleate Tween 80   Sing-DD-20kg  Chất nhũ hóa 
Amonium sulfate Amoni sunphát (NH4)2SO4 TQ-CN-50kg  Đạm 1 lá 
Boric acid A.Boric H3BO3 Nga-CN-25kg Bổ xung vi lượng
Calcium pentothenate Canxi pantothenate   TQ-AR-100g  
Calcium Tri photphate  Tricanxi photphat Ca3(PO4)2 VN-TP-25kg  Bổ xung P 
Cobalt sulfat Coban sunphát CoSO4 Plan-98%-25kg  Bổ xung vi lượng 
CtaxN9 Nonylphenolethoxylate9   Malai-CN-225kg  Chất nhũ hóa 
Cupric sulfate pentahydrate Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O Đloan-99%-25kg  Bổ xung vi lượng 
Dimethylformamide DMF   Đức-CN-190kg  Chất nhũ hóa 
Dimethylsunphoxite DMSO   TQ-DD-230kg  Chất nhũ hóa 
EDTANa2 TrilonB C10H14N2Na2O8 TQ-CN-25kg  Tạo phức chelat 
EDTANa2 TrilonB C10H14N2Na2O8 Hàlan-CN-25kg  Tạo phức chelat 
EDTANa4   C10H12N2Na4O8 TQ-CN-25kg  Tạo phức chelat 
EDTANa4   C10H12N2Na4O8 HQ-CN-25kg  Tạo phức chelat 
EDTANa4   C10H12N2Na4O8 HàLan-CN-20kg  Tạo phức chelat 
Ethanol 96% Cồn CN C2H5OH VN-96%-228L  Chất nhũ hóa 
Ethylene glycol MEG   Malai-DD-210kg  Chất nhũ hóa 
Ferous sulfate heptahydrate Sắt II sunphát FeSO4.7H2O VN-CN-50kg  Bổ xung vi lượng 
Gibberrylic acid GA3   TQ-CN-1kg  Kích thích sinh trưởng 
Green Zeolite Zeolite   Inđo-CN-25kg  Chất mang 
Indol acetic acid IBA   TQ-CN-1kg  Kích thích sinh trưởng 
Magnesium chlorite hexahydrate Magie clorua tinh thể MgCl2.6H2O TQ-96%-25kg  Bổ xung vi lượng 
Manganese sulphate heptahydrate Mangan sunphat tinh thể MnSO4.7H2O TQ-CN-25kg  Bổ xung vi lượng 
Manganesium sulphate heptahydrate Mangan sunphat tinh thể MnSO4.7H2O TQ-CN-25kg  Bổ xung vi lượng 
mio-Inositol Inositol   TQ-CN-1kg  
Naftyl acetic acid NAA   VN-CN-20kg  Kích thích sinh trưởng 
N-benzyl-Adenine 6BA   TQ-CN-1kg  
Nicotinic acid A. Nicotinic   TQ-AR-100ml  
Potassium iodide Kali iotdua KI Chile-DD-25kg  
Potassium nitrate Kali nitrat KNO3 TQ-CN-50kg  Bổ xung Kali 
Potassium nitrate Kali nitrat KNO4 Jocdani-CN-25kg  Bổ xung Kali 
Potassium sulphate Kali sunphat K2SO4 TQ-CN-50kg  
Sodium thiosulphate pentahydrate Natri thiosunphat Na2S2O3.5H2O VN-CN-25kg  Kích thích sinh trưởng 
Sorbtan mono oleate SPAN80   Sing-DD-18kg  Chất nhũ hóa 
Thioure Thioure (NH3)2CS TQ-CN-25kg  Kích thích sinh trưởng 
Zinc sulfate hexahydrate Kẽm sunphát tinh thể ZnSO4.6H2O TQ-98%-25kg  Bổ xung vi lượng 

 

CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979 Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội DANH MỤC HÓA CHẤT PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt Công thức SX-CL-ĐG  Úng dụng  Calcium phosphat dibasic DCP Ca2HPO4 TQ-DD-40kg  Bổ xung P  (POE)Sorbitan mono oleate Tween 80   Sing-DD-20kg  Chất nhũ hóa  Amonium sulfate Amoni sunphát (NH4)2SO4 TQ-CN-50kg  Đạm 1 lá  Boric acid A.Boric H3BO3 Nga-CN-25kg Bổ xung vi lượng Calcium pentothenate Canxi pantothenate   TQ-AR-100g   Calcium Tri photphate  Tricanxi photphat Ca3(PO4)2 VN-TP-25kg  Bổ xung P  Cobalt sulfat Coban sunphát CoSO4 Plan-98%-25kg  Bổ xung vi lượng  CtaxN9 Nonylphenolethoxylate9   Malai-CN-225kg  Chất nhũ hóa  Cupric sulfate pentahydrate Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O Đloan-99%-25kg  Bổ xung vi lượng  Dimethylformamide DMF   Đức-CN-190kg  Chất nhũ hóa  Dimethylsunphoxite DMSO   TQ-DD-230kg  Chất nhũ hóa  EDTANa2 TrilonB C10H14N2Na2O8 TQ-CN-25kg  Tạo phức chelat  EDTANa2 TrilonB C10H14N2Na2O8 Hàlan-CN-25kg  Tạo phức chelat  EDTANa4   C10H12N2Na4O8 TQ-CN-25kg  Tạo phức chelat  EDTANa4   C10H12N2Na4O8 HQ-CN-25kg  Tạo phức chelat  EDTANa4   C10H12N2Na4O8 HàLan-CN-20kg  Tạo phức chelat  Ethanol 96% Cồn CN C2H5OH VN-96%-228L  Chất nhũ hóa  Ethylene glycol MEG   Malai-DD-210kg  Chất nhũ hóa  Ferous sulfate heptahydrate Sắt II sunphát FeSO4.7H2O VN-CN-50kg  Bổ xung vi lượng  Gibberrylic acid GA3   TQ-CN-1kg  Kích thích sinh trưởng  Green Zeolite Zeolite   Inđo-CN-25kg  Chất mang  Indol acetic acid IBA   TQ-CN-1kg  Kích thích sinh trưởng  Magnesium chlorite hexahydrate Magie clorua tinh thể MgCl2.6H2O TQ-96%-25kg  Bổ xung vi lượng  Manganese sulphate heptahydrate Mangan sunphat tinh thể MnSO4.7H2O TQ-CN-25kg  Bổ xung vi lượng  Manganesium sulphate heptahydrate Mangan sunphat tinh thể MnSO4.7H2O TQ-CN-25kg  Bổ xung vi lượng  mio-Inositol Inositol   TQ-CN-1kg   Naftyl acetic acid NAA   VN-CN-20kg  Kích thích sinh trưởng  N-benzyl-Adenine 6BA   TQ-CN-1kg   Nicotinic acid A. Nicotinic   TQ-AR-100ml   Potassium iodide Kali iotdua KI Chile-DD-25kg   Potassium nitrate Kali nitrat KNO3 TQ-CN-50kg  Bổ xung Kali  Potassium nitrate Kali nitrat KNO4 Jocdani-CN-25kg  Bổ xung Kali  Potassium sulphate Kali sunphat K2SO4 TQ-CN-50kg   Sodium thiosulphate pentahydrate Natri thiosunphat Na2S2O3.5H2O VN-CN-25kg  Kích thích sinh trưởng  Sorbtan mono oleate SPAN80   Sing-DD-18kg  Chất nhũ hóa  Thioure Thioure (NH3)2CS TQ-CN-25kg  Kích thích sinh trưởng  Zinc sulfate hexahydrate Kẽm sunphát tinh thể ZnSO4.6H2O TQ-98%-25kg  Bổ xung vi lượng 

Up thêm ảnh cho sản phẩm

phản hồi