EZC100B3020

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
157358 EZC100B3020 as 12
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
2
Soạn tin UPS 157358 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
27/14A Kha Vạn Cân, P. Dĩ An, Bình Dương
Số sản phẩm : 4
Email : buituananh.pke@gmail.com
Phone : 0902972700
Fax : 0837246132
EasyPact EZC 100, Type B & F , 3P    
  3P Icu=7.5 kA/415VAC 3P, Icu=10 kA/415VAC    
15A EZC100B3015  EZC100F3015     
20A EZC100B3020  EZC100F3020     
25A EZC100B3025  EZC100F3025     
30A EZC100B3030  EZC100F3030     
40A EZC100B3040  EZC100F3040     
50A EZC100B3050  EZC100F3050     
60A EZC100B3060 EZC100F3060     
75A   EZC100F3075     
80A   EZC100F3080     
100A   EZC100F3100    
         
EasyPact EZC 100, Type N, 1P , 3P& 4P  
  1P Icu= 18kA 240VAC 3P Icu=15kA/415VAC 4P Icu=15kA/415VAC  
15A EZC100N1015 EZC100N3015  EZC100N4015  
20A EZC100N1020 EZC100N3020  EZC100N4020  
25A EZC100N1025 EZC100N3025  EZC100N4025  
30A EZC100N1030 EZC100N3030  EZC100N4030  
40A EZC100N1040 EZC100N3040  EZC100N4040  
50A EZC100N1050 EZC100N3050  EZC100N4050  
60A EZC100N1060 EZC100N3060  EZC100N4060  
75A EZC100N1075 EZC100N3075  EZC100N4075  
80A EZC100N1080 EZC100N3080  EZC100N4080  
100A EZC100N1100 EZC100N3100 EZC100N4100  
         
EasyPact EZC 100, Type H, 1P , 2P& 3P
  1P Icu=25kA 240VAC 2P Icu=50kA 240VAC 3P Icu=30kA/415VAC 4P Icu=30kA/415VAC
15A EZC100H1015 EZC100H2015  EZC100H3015 EZC100H4015
20A EZC100H1020 EZC100H2020 EZC100H3020  EZC100H4020
25A EZC100H1025 EZC100H2025 EZC100H3025  EZC100H4025
30A EZC100H1030 EZC100H2030 EZC100H3030  EZC100H4030
40A EZC100H1040 EZC100H2040 EZC100H3040  EZC100H4040
50A EZC100H1050 EZC100H2050 EZC100H3050  EZC100H4050
60A EZC100H1060 EZC100H2060 EZC100H3060  EZC100H4060
75A EZC100H1075 EZC100H2075 EZC100H3075  EZC100H4075
80A EZC100H1080 EZC100H2080  EZC100H3080  EZC100H4080
100A EZC100H1100 EZC100H2100  EZC100H3100 EZC100H4100
EasyPact EZC 250, Type F , 2P& 3P  
  2P Icu=25kA 240VAC 3P Icu=18kA/415VAC  
100A EZC250F2100 EZC250F3100   
125A EZC250F2125 EZC250F3125   
150A EZC250F2150 EZC250F3150   
160A EZC250F2160 EZC250F3160   
175A EZC250F2175 EZC250F3175   
200A EZC250F2200 EZC250F3200   
225A EZC250F2225 EZC250F3225   
250A EZC250F2250 EZC250F3250  
       
EasyPact EZC 250, Type N, 2P , 3P& 4P
  2P Icu=50kA 240VAC 3P Icu=25kA/415VAC 4P Icu=25kA/415VAC
63A     EZC250N4063 
80A     EZC250N4080 
100A EZC250N2100 EZC250N3100  EZC250N4100 
125A EZC250N2125 EZC250N3125  EZC250N4125 
150A EZC250N2150 EZC250N3150  EZC250N4150 
160A EZC250N2160 EZC250N3160  EZC250N4160 
175A EZC250N2175 EZC250N3175 EZC250N4175 
200A EZC250N2200 EZC250N3200  EZC250N4200 
225A EZC250N2225 EZC250N3225  EZC250N4225 
250A EZC250N2250 EZC250N3250 EZC250N4250
EasyPact EZCV250 Icu=25kA/ 415 VAC
    3P 4P
63 adjustable EZCV250N3063 EZCV250N4063
80 0.1 - 1A EZCV250N3080 EZCV250N4080
100   EZCV250N3100 EZCV250N4100
125   EZCV250N3125 EZCV250N4125
150   EZCV250N3150 EZCV250N4150
160   EZCV250N3160 EZCV250N4160
175   EZCV250N3175 EZCV250N4175
200   EZCV250N3200 EZCV250N4200
225   EZCV250N3225 EZCV250N4225
250   EZCV250N3250 EZCV250N4250
       
EasyPact EZCV250 Icu=36kA/ 415 VAC
    3P 4P
63 adjustable EZCV250H3063 EZCV250H4063
80 0.1 - 1A EZCV250H3080 EZCV250H4080
100   EZCV250H3100 EZCV250H4100
125   EZCV250H3125 EZCV250H4125
150   EZCV250H3150 EZCV250H4150
160   EZCV250H3160 EZCV250H4160
175   EZCV250H3175 EZCV250H4175
200   EZCV250H3200 EZCV250H4200
225   EZCV250H3225 EZCV250H4225
250   EZCV250H3250 EZCV250H4250

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

http://dailythietbidiencongnghiep.com/

banthietbidienonline.soz.vn

Sites.google.com/site/trungtamthietbidiencongnghiep

Up thêm ảnh cho sản phẩm

ĐÈN BÚP THẾ GIỚI LED CHIẾU SÁNG TRẦN NGUYỄN

Giá :

ĐÈN LED ỐP TRẦN VUÔNG

Giá :

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÒN

Giá :

BÔ ĐÈN TUÝP LED 1M2 - 18W

Giá :

ĐÈN LED ÂM TRẦN 6W, 9W, 12W

Giá :

THẾ GIỚI LED CHIẾU SÁNG TRẦN NGUYỄN

Giá :

Thiết bị báo cháy Unipos nhập khẩu từ Châu Âu

Giá :

Điện trở đúc nhôm

Giá :

Aptomat EZC100N1100 1p Icu=18kA schneider

123 VNDGiá :

ACB Schneider Electric

114.000.000 VNDGiá :

ACB Mitsubishi

Giá :

Schneider Electric MCCB

Giá :

Máy Cắt Không Khí ACB Schneider NW25H13F2

89.963.000 VNDGiá :

Máy Cắt Không Khí ACB Schneider NW20H13F2

65.258.000 VNDGiá :

Máy Cắt Không Khí ACB Schneider NW16H13F2

58.418.000 VNDGiá :

Máy Cắt Không Khí ACB Schneider NW12H13F2

58.990.250 VNDGiá :

Máy Cắt Không Khí ACB Schneider NW10H13F2

52.170.800 VNDGiá :

Máy Cắt Không Khí ACB Schneider NW08H13F2

49.803.600 VNDGiá :
phản hồi