Chào mừng bạn đến với Danhba24h.com Đăng ký | Đăng nhập

Cty TNHH Bảo vệ Môi trường Na nô (Nano EPC Co..,Ltd). THIẾT KẾ XÂY LẮP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

Số gian hàng 557197

Hỗ trợ bởi : tuandb
  • Chưa liên hệ

Thông tin doanh nghiệp
Thống kê truy cập
  • 811

Cty TNHH Bảo vệ Môi trường Na nô (Nano EPC Co..,Ltd). THIẾT KẾ XÂY LẮP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

 

Cty TNHH Bảo vệ Môi trường Nano

(Nano EPC)

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUYÊN NGHIỆP

 

Hơn 35 năm hoạt động, Cty Nano EPC đã xây dựng, lắp đặt & vận hành trên 100 HTXL nước thải và Tư vấn lập hàng trăm báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Để giúp các DN thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững, Cty Nano EPC chung sức cùng các doanh nghiệp:

Xử lý các nguồn nước thải: Lập báo cáo ĐTM & Khảo sát, Thiết kế, Xây lắp Hệ thống xử lý nước thải cho KCN; Nước thải Khu dân cư tập trung;  Nước thải chế biến Thuỷ hải sản & Thức ăn gia súc; Nước thải Lò Giết mỗ gia súc & Trại chăn nuôi tập  trung;Nước thải Dệt Nhuộm & Wash vải; Nước thải Cao ốc VP, Khách sạn, Nhà hàng, Khu  du lịch & Resort; Nước  thải  chế biến Chitosane & D-Glucosamine từ vỏ đầu tôm; Nước thải  chế  biến Cao su & Chế biến tinh bột khoai mì; Nước thải Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội; Nước thải nghành y tế; Nước thải SX bao bì carton & mực in; Nước thải Tồn lưu Dioxin (2,3,7,8 - TCDD & PCDF) & Kim loại nặng.

 

Công suất xử lý: 50m3/ngày đến 120.000m3/ngày.đêm

 

Công nghệ xử lý: Lồng ghép các modul công nghệ xử lý truyền thống với công nghệ nano (sử dụng dung dịch nano và bột nanozeo) theo PP Điện Hoá & Hoá lý; công nghệ Ozone.

 

Hiệu quả xử lý: Giảm diện tích và khối lượng XDCB; Giảm kinh phí đầu tư hệ thống; Giảm  chi  phí vận hành hàng ngày; Khử triệt để mùi hôi thối từ các modul xử  lý.  Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (A) đối với nước thải  công  nghiệp; QCVN 14:2008/BTNMT (A) đối với nước thải sinh hoạt và các QCVN  tương ứng cho các nghành SXDV [Nước thải Chế biến cao su thiên nhiên theo QCVN 01:2008/BTNMT; Nước thải Chế biến thuỷ hải sản theo QCVN 11:2008/BTNMT]

 

Phương thức thực hiện: Nano EPC thầu trọn gói (hình thức EPC: Thiết kế - Xây dựng - Lắp đặt, Vận hành) hoặc Nano ECP thiết kế, lắp đặt công nghệ & vận hành, Chủ đầu tư mua vật tư và tổ chức xây dựng, Nano EPC phối hợp giám sát thi công.

  

Hệ số kinh phí đầu tư: Hệ số kinh phí đầu tư từ: 10.000.000đvn/m3 đến 15.000.000đvn/m3 (hình thức EPC). Chi phí xử lý từ: 4.500đvn/m3 đến 5.500đvn/m3 tuỳ theo mức độ ô nhiễm của nước thải đầu vào hệ thống xử lý.

Liên hệ: GIÁM ĐỐC.KS: NGUYỄN TẤN HƯNG

Email: nanoenvipro@gmail.com 

Tel: 083.8.107.826     Fax:     

Mobil: 0903.92.88.40

 

  WASTE WATER TREATMENT WORKS

 

Phóng to ảnh

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HTXL NƯỚC THẢIHelp businesses handle environmental pollution sources

 

More than 35 years EPC Nano Co..,Ltd has built and installed over 100 system wastewater treatment. To  help the businesses (are there sources of pollutants) out subject to  administrative sanctions, risk of business registration revocation,  accounts frozen, cut power, suspend production or business activities  from 14.11.2013 to Police Inspector MT & MT implementation of Decree No. 179/2013/NĐ-CP.

 

Nano EPC will companionship, teamwork and other businesses:

 

Handling of waste water: Waste water IZ; Wastewater & slaughter cattle ranches concentrated  wastewater processed seafood & Animal Feed Processing; Wast dyed  water & cloth; Wastewater Office buildings, Hotels, Restaurants,  Tourism & Resort, Waste Water Engineering & Engineering  dynamics; wastewater processing Chitosane & D-Glucosamine from the  shrimp shells, waste water processing & Rubber Processing glass  tapioca; wastewater Education Center - Labor & Social detention;  canning wastewater processing, wastewater processing carton, printing  ink; Dioxin (PCDD & PCDF)

 

Phóng to ảnh


MỘT GÓC CÁC MODUL AEROTANK CỦA HTXL NƯỚC THẢI. CÔNG THUỶ SẢN OFC

CS: 600m3/ng.đ

Phóng to ảnh

LẮP ĐỒNG HỒ ĐO KHỐI LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ CTY CP XNK THUỶSẢN 0FC

 Processing capacity: 50m3/ngay to 120.000m3/day

 

Process technology: Integrating technology modules traditional processing and nanotechnology (nano using liquid and powder nanozeolite).

Efficiency: Reduce construction area and volume; Reducing investment cost of the  system, reduce daily operating costs; thorough disinfection stench from  the processor module. Waste water after treatment QCVN 40:2009 /  BTNMT (A) for industrial wastewater and QCVN 14:2008 / BTNMT (A) for  domestic wastewater or environmental QCVN for specific industries.

Method of implementation: Nano EPC contractor Package (EPC format: Design - Construction - Installation of  equipment) or ECP Nano design, installation & operational  technologies, Investors to purchase materials and construction  organizations , Nano EPC coordinate supervision.

Funds for implementation: Investment projects Score from 500 $ to 750 USD/m3 wastewater. Investment  cost will depend elements in geological position HTXL building waste  water discharge permit requirements for waste water discharged after  receiving treatment in resource management agency of the State on the  local environment (Level A or B according QCVN respectively), depending  on the nature of sewage pollution (manufacturing industries and  services).

Contact:

DIRECTOR: HUNG NGUYEN TAN 

Email: nanoenvipro@gmail.com 

 Nano Image of EPC Company wastewater treatment to businesses.

 

 

 Cty TNHH Bảo vệ Môi trường Na nô (Nano EPC Co..,Ltd). THIẾT KẾ XÂY LẮP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ... Tiếp > 
 

                Nano EPC Co..,Ltd

        WASTEWATER TREATMENT WORK/Plan/Jobs in Vietnam

Cty TNHH Nảo vệ môi trường Na nô (Nano EPC Co,,.Ltd):

1. Thiết kế, xây lắp HTXL nước thải và lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đề án BVMT, Cam kết BVMT cho các dự án tại Việt Nam.

2. Nano Wastewater Treatment Works/Plant in Vietnam in Vietnam & Consultal Environmental Impact Assess (EIA) for Investment Projects in Vietnam

Liên hệ/Contact: Mr.Nguyễn Tấn Hưng

Email: nanoenvipro@gmail.com
Mobil: 0903.92.88.40 (+84)903928840
http://www.danhba24h.com/nanoepc.html 
http://www.tagged.com/nanoepc

or To access: Google/nanoepc

Help businesses handle environmental ollution sources !

More than 33 years EPC Nano Co,,.Ltd has built and installed over 100 HTXL & M wastewater. To  help the businesses (are there sources of pollutants) out subject to  administrative sanctions, risk of business registration revocation,  accounts frozen, cut power, suspend production or business activities  from 01.03.2010 to Police Inspector MT & MT implementation of Decree No. 179/2013/ND-CP.

Nano EPC will companionship, teamwork and other businesses:

Handling of waste water: Waste water IZ; Wastewater & slaughter cattle ranches concentrated  wastewater processed seafood & Animal Feed Processing; Wast dyed  water & cloth; Wastewater Office buildings, Hotels, Restaurants,  Tourism & Resort, Waste Water Engineering & Engineering  dynamics; wastewater processing Chitosane & D-Glucosamine from the  shrimp shells, waste water processing & Rubber Processing glass  tapioca; wastewater Education Center - Labor & Social detention;  canning wastewater processing, wastewater processing carton, printing  ink.

Processing capacity: 50m3/ngay to 120.000m3/day

Process technology: Integrating technology modules traditional processing and nanotechnology (nano using liquid and powder nanozeolite).

Efficiency: Reduce construction area and volume; Reducing investment cost of the  system, reduce daily operating costs; thorough disinfection stench from  the processor module. QCVN waste water after treatment lydat QCVN 40:2011/BTNMT (A) for industrial wastewater and QCVN 14:2008 / BTNMT (A) for  domestic wastewater or environmental QCVN for specific industries.

Method of implementation: Nano EPC contractor Package (EPC format: Design - Construction - Installation of  equipment) or ECP Nano design, installation & operational  technologies, Investors to purchase materials and construction  organizations , Nano EPC coordinate supervision.

Funds for implementation: Investment projects Score from 500 $ to 750 USD/m3 wastewater. Investment  cost will depend elements in geological position HTXL building waste  water discharge permit requirements for waste water discharged after  receiving treatment in resource management agency of the State on the  local environment (Level A or B according QCVN respectively), depending  on the nature of sewage pollution (manufacturing industries and  services).

Sync services: Making reports of environmental impact assessment strategy; make  reports on environmental impact assessment (EIA) report on environmental  protection commitments; HTXL Design and construction of waste water  maintenance, repair & HTXL upgrade wastewater (hospital environment)  Providing equipment & chemicals and XLNT Consulting discharge  permits.

Contact:  Nano EPC

DIRECTOR: NGUYEN TAN HUNG
Resources Research Institute staff Tropical Technology & Environmental Protection (Institute VITTEP)

Email: nanoenvipro@gmail.com

Tel: 083.8.107.826               Fax: 083.8.107.826

Mobil: 0903.92.88.40

http://www.danhba24h.com/nanoepc.html

http://www.tagged.com/nanoepc 

or To access: Google/nanoepc