Chào mừng bạn đến với Danhba24h.com Đăng ký | Đăng nhập

Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Đức Đạt

Số gian hàng 603982

Hỗ trợ bởi :
Thông tin doanh nghiệp
Thống kê truy cập
  • 23
Sản phẩm nổi bật

Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Đức Đạt

- Nhà phân phối máy điều hòa Daikin

- Đại lý điều hòa : Panasonic , Mitsubishi , Carrie , Tosihiba, Sam Sung, LG, Sumikura, Casper, Gree, Midea , Nagakawa, Funiki , 

- Đại lý bán lẻ : Điều hòa , tủ lạnh , máy giặt , Ti vi , đồ ra dụng 

- Đại lý bán lẻ : Tủ bảo quản , tủ đông , tủ mát , tủ bảo ôn Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Đức Đạt

< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
 
 

  C«ng ty TNHH THƯƠNG m¹i ®Çu t­ & ph¸t triÓn §øc §¹t

§¹i lý chÝnh hiÖu: §iÒu hoµ kh«ng khÝ, Tñ L¹nh, m¸y GiÆt, Hót Èm , Hót Bôi Ti Vi

Tel : 04. 38512385 - 04. 35330962 

 Mobile : 0903426121 - 0974329688 - 0969173344

Cöa Hµng : Sè 38  Phè T©y S¬n - QuËn §èng §a - Thµnh phè Hµ Néi

Website:ducdat.com.vn  -   E-mail: ducdatdienlanh@gmail.com