Thông tin chi tiết doanh nghiệp
Chưa xác thực

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Tu Van Brandco

Người đại diện: Luat Su Nguyen Van Thi

Chức vụ:Giam Doc Cong Ty

Loại công ty: Cong Ty TNHH

Ngành nghề hoạt động: Thương Mại-Dịch Vụ

Địa chỉ doanh nghiệp: So 180 Lung Dong, Hai An, Hai Phong

Điện thoại: 0313.804.242

Fax: 0313804242

- Tu van thanh lap doanh nghiep, thay doi dang ky kinh doanh; - Tu van ke khai bao cao thue; - Tu van lam so do; - Tu van so huu tri tue, tieu chuan san pham; - Tu van dau tu nuoc ngoai; - Tu van hon nhan gia dinh; - Tu van dau tu dan su, dat dai, lao dong...

Email : brandcohp@gmail.com

Website (Gian hàng) : brandco.vn

Lưu doanh nghiệp : Bạn cần đăng nhập để lưu DN

Thông tin chi tiết

Soạn tin DBH 54489 gửi 8749 để xác thực và đưa Doanh nghiệp này lên trang chủ Danhba24h.com


Chọn đường dẫn ảnh :

phản hồi tới Doanh nghiệp này

Doanh nghiệp vừa được xác nhận