Thông tin chi tiết doanh nghiệp
Chưa xác thực

Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm Đà Nẵng

Loại công ty: Doanh Nghiệp Nhà Nước

Ngành nghề hoạt động: Trường-Trung Tâm Đào Tạo

Địa chỉ doanh nghiệp: 101B Lê Hữu Trác, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3831228

Fax: (84-511) 3844728

Lưu doanh nghiệp : Bạn cần đăng nhập để lưu DN

Thông tin chi tiết

Soạn tin DBH 49965 gửi 8749 để xác thực và đưa Doanh nghiệp này lên trang chủ Danhba24h.com


Chọn đường dẫn ảnh :

phản hồi tới Doanh nghiệp này

Doanh nghiệp vừa được xác nhận