Thông tin chi tiết doanh nghiệp
Chưa xác thực

Học Viện Hành Chính Quốc Gia-Tp. HCM

Người đại diện: Ông Nguyễn Trọng Điều
Phó Giám Đốc

Chức vụ: Giám Đốc

Loại công ty: Doanh Nghiệp Nhà Nước

Ngành nghề hoạt động: Trường-Trung Tâm Đào Tạo

Địa chỉ doanh nghiệp: 10 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38656054

Fax: (84-8) 38658559

Website:www.hvhcqg.edu.vn

Lưu doanh nghiệp : Bạn cần đăng nhập để lưu DN

Thông tin chi tiết

Soạn tin DBH 49874 gửi 8749 để xác thực và đưa Doanh nghiệp này lên trang chủ Danhba24h.com


Chọn đường dẫn ảnh :

phản hồi tới Doanh nghiệp này

Doanh nghiệp vừa được xác nhận