Chào mừng bạn đến với Danhba24h.com Đăng ký | Đăng nhập

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu hoá Chất Đại Long Bình

Số gian hàng 587101

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu hoá Chất Đại Long Bình

 1. H2SO4 98%
 2. HCL 32%
 3. HNO3 68%
 4. H3PO4 85%
 5. HF 55%
 6. H2O2 50%
 7. H2O2 35%
 8. MgSO4 98%
 9. Ca(NO3)2 99.2%
 10. CaCl2 96%
 11. ZnO (HA)
 12. ZnCl2
 13. NH4HF2 98%
 14. NH4CL
 15. NaOH 98% Taiwan - Flack
 16. NaOH 99% Taiwan - Pear
 17. CuSO4 24.5%
 18. PAC 30% (bao màu vàng)
 19. PAC 30% (bao màu trắng)
 20. Acid lactic
 21. Sodium Lactic
 22. Than hoạt tính (dùng trong ngành nha đường)
 23. Radiolite - Bột trợ lọc 700
 24. Radiolite - Bột trợ lọc 900
 25. Radiolite - Bột trợ lọc 600
 26. Radiolite - Bột trợ lọc 300

 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu hoá Chất Đại Long Bình

< Lùi 1 Tiếp > 
 
Dang cap nhat